บริการ Cool Solution คืออะไร ?
       บริการ Cool Solution คือบริการรับทำเว็บไซต์ของ CoolwebSolutiont.com เพื่อช่วยให้ท่านเริ่มต้นมีเว็บไซต์ได้ทันที ด้วยดีไซน์ที่สวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากกราฟฟิคดีไซน์มืออาชีพของทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ บริการ Cool Solution เป็นบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ CoolwebSolutiont.com โดยทางเราจะใส่ข้อมูล รูปภาพ รวมถึงดีไซน์แบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ทำให้ท่านสามารถออนไลน์เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองตามปกติในระบบ เว็บไซต์สำเร็จรูปของ CoolwebSolutiont.com

บริการ Cool Solution เหมาะสำหรับ...
       ผู้ที่ยังไม่มีเว็บไซต์และต้องการใช้งานระบบ CoolwebSolutiont.com แต่ต้องการหามืออาชีพช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม  แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ  และต้องการให้ใส่ข้อมูลและรูปภาพต่าง ๆ ให้จนเว็บไซต์สำเร็จและออนไลน์ได้ทันที หลังจากนั้น เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ได้ในภายหลังตามความ ต้องการ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ในระบบ CoolwebSolutiont.com อยู่แล้ว มีการใส่ข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพครบถ้วน แต่ขาดการออกแบบเว็บไซต์ให้ดูสวยงาม น่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ จึงต้องการหามืออาชีพออกแบบดีไซน์ให้ใหม่โดยข้อมูล เนื้อหายังคงเดิม

บริการ Cool Solution ดีอย่างไร?
- สะดวก   ท่านเพียงแค่กำหนด Concept ส่งเนื้อหา และรูปภาพมาให้ ทีมงานกราฟฟิคดีไซน์จะออกแบบเว็บไซต์และใส่ข้อมูลและรูปภาพให้จนเว็บไซต์ สำเร็จและออนไลน์ได้ทันที
- ประหยัดเวลา สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาในการทำเว็บไซต์เอง
- สวยงาม ด้วยการออกแบบดีไซน์ให้เฉพาะกับเว็บไซต์ของท่านอย่างสวยงาม ไม่ซ้ำแบบใคร
- แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ
บริการ Cool Solution แบ่งการดีไซน์เป็น 2 รูปแบบดังนี้
รายละเอียดงานที่ทำ เว็บไซต์ทั่วไป
(Package Cool Image1,
Cool Image2,Cool Image3)
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ช
(Package Cool E- COMs1 ,
Cool E- COMs2 ,Cool E- COMs3 ,)
ออกแบบเว็บไซต์เฉพาะสำหรับท่าน ตาม Concept ที่ท่านกำหนด เหมาะสมกับธุรกิจ องค์กร
- ออกแบบภาพส่วนหัวของเว็บไซต์
- ออกแบบสีพื้นหลัง สีของเว็บไซต์ทั้งหมด และตบแต่งด้วยดีไซน์ที่สวยงาม

yes yes
ออกแบบภาพส่วนหัวของเว็บไซต์เป็น Flash Design (ภาพเคลื่อนไหว) โดยใส่ชื่อบริษัท หรือ Slogan หรือ Logo บนภาพส่วนหัว  (ลูกค้าจัดส่งชื่อ slogan หรือ logo ให้ก่อนเริ่มงาน) yes yes
ออกแบบ Lay Out และตกแต่งภาพประกอบ 5 หน้า 5 หน้า
เพิ่มหน้า Webboard ในเว็บไซต์จำนวน 1 หน้า ฟรี yes yes
ใส่รูปภาพประกอบเว็บไซต์โดยลูกค้าเป็นฝ่ายเตรียมรูปประกอบเว็บไซต์ไม่เกิน 50 รูป รับเฉพาะไฟล์ .jpg และ .gif เท่านั้น (รูปต้องมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง) 50 รูป 50 รูป
ในกรณีที่ท่านมีระบบ Catalog สินค้าในเว็บไซต์ (Package Cool E- COMs1 หรือ Cool E- COMs2 หรือ Cool E- COMs3) เราจะใส่ข้อมูล และรูปภาพสินค้าให้จำนวน 30 รายการ (1 รูปต่อ 1 รายการ) - 30 รายการ
บริการติดสถิติการเข้าเว็บไซต์ (Web Statistic) yes yes
โปรโมทเว็บไซต์ บนหน้าแรกของ CoolWebsolution.com ได้เป็นเวลา 30 วัน yes yes
มีทีมงานคอยให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการออกแบบตลอดระยะเวลาจัดทำเว็บไซต์ yes yes
สามารถตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ในส่วนของการออกแบบการใส่ข้อมูล การใส่รูปภาพได้สูงสุด 3 ครั้ง 3 ครั้ง
ทาง CoolWebsolution.com ส่งมอบงาน และเว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้ไม่เกิน 60 วันหรือ (ยึดตามรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน) yes yes

 

 

 

วิธีการเลือก Cool Solution ให้เหมาะกับท่าน Cool Start 1 Cool Start 1 Cool Start 1 Cool Start 1
ราคา (บาท) 29,500 19,500 19,500 -
29,500
9,500
เหมาะสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีเนื้อหาของเว็บไซต์ และไม่มีรูปภาพ สำหรับเว็บไซต์
  CoolwebSolution
ให้บริการสัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์ และเขียนเนื้อหาตาม Concept ที่ท่านต้องการ ตามหลักการออกแบบ เนื้อหาของเว็บไซต์
  CoolwebSolutionจัดหารูปภาพประกอบตาม Concept ของเว็บไซต์ของท่านโดยเป็นภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์(ไม่บริการถ่ายภาพ)

  CoolwebSolutionจะใช้รูปภาพใน Stock ที่มีและถูกต้อง ตามลิขสิทธิ์ ที่ตรง  ตาม Concept ของเว็บไซต์ลูกค้ามากที่สุด ในกรณีที่ ธุรกิจของ ท่านต้องใช้รูปภาพเฉพาะ ทางบริษัท CoolwebSolutionขอเสนอให้ท่านใช้บริการตาม Cool Solution B แทน
yes      

เหมาะ สำหรับ ท่านที่มีเนื้อหาของเว็บไซต์ และรูปภาพของ เว็บไซต์ครบถ้วนแล้ว โดยท่านส่งเนื้อหาและรูปภาพของ เว็บไซต์ ให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนการชำระเงิน

  CoolwebSolutionให้บริการนำเนื้อหาของท่าน ใส่ใน เว็บไซต์ตามหลักการออกแบบเนื้อหา ของเว็บไซต์ และบริการตกแต่งรูปภาพ
  yes    

เหมาะสำหรับ ท่านที่เนื้อหาของเว็บไซต์ และรูปภาพของเว็บไซต์ แต่ไม่ครบถ้วน  ให้ท่านส่งเนื้อหาและรูปภาพของเว็บไซต์ให้เจ้า หน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนการชำระเงิน

  CoolwebSolutionจะประเมินค่าใช้จ่าย อยู่ระหว่าง 19,500 ถึง 29,500 บาทขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา และ รูปภาพที่ท่านมีอยู่แล้ว(ถ้ามีอยู่แล้วมาก ค่าใช้จ่ายจะต่ำลง)
    yes  
เหมาะสำหรับท่านที่ใช้งานเว็บไซต์ในระบบ CoolwebSolution.com อยู่แล้ว มีการใส่ข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพครบถ้วนแต่ขาดการออกแบบ เว็บไซต์ให้ดสวยงาม  น่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ จึงต้องการหามืออาชีพ ออกแบบดีไซน์ ให้ใหม่โดยข้อมูลแล้ว เนื้อหายังคงเดิม
  CoolwebSolution ให้บริการออกแบบ ให้เฉพาะหน้าแรกตกแต่ง รูปภาพให้อย่างสวยงาม
      yes

***อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม***

       
  ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับ Package Website ที่เลือกใช้งาน Cool Image1,Cool Image2 ,Cool Image3 ,Cool E- COMs1 ,Cool E- COMs2 , Cool E- COMs3 yes yes yes yes
  กรณีเพิ่มจำนวนหน้าเกินจาก Package ที่เลือก คิดค่าบริการหน้าละ 2000 บาท yes yes yes yes
  กรณีต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่า 50 รูป คิดค่าบริการ 20 รูป 1,500 บาท yes yes yes yes
  กรณีต้องการเพิ่มรูปภาพ และเนื้อหา ใน Package ที่มีระบบ Cool Image Catalog คิดค่าบริการขั้นต่ำ 30 รูป 4000 บาท (1 รูป ต่อ 1 สินค้า) yes yes yes yes
  กรณีทำเว็บไซต์มากกว่า 1 ภาษ และต้องการใช้ข้อมูลการดีไซน์หน้าเว็บไซต์ที่ใช้บริการ Cool Solution คิดค่าบริการ 9500 บาท/เว็บไซต์/ภาษา สำหรับเว็บไซต์จำนวน 5หน้า รูปภาพไม่เกิน 50 รูป โดยDesign ของเว็บภาษาใหม่ เหมือนกับ Design ของภาษาแรก(อัตรานี้ไม่รวมค่าเปิดบริการ เว็บไซต์ภาษาใหม่) yes yes yes yes